ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   | ค้นหาเอกสาร
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2563 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2563 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2563 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2563 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2563 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2563 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2564 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2564 (เงินรายได้ฯ)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (23 รายการ)