ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานเงินอุดหนุนพนักงานเงินงบประมาณปี 2564   | ค้นหาเอกสาร
สรุปรายการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพนักงานงบประมาณ ตุลาคม 2563
สรุปรายการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพนักงานงบประมาณ พฤศจิกายน 2563