ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   | ค้นหาเอกสาร
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2562
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2562
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2562
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2563
งบทดลอง GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม 2563
งบทดลอง GFMIS เดือนเมษายน 2563
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤษภาคม 2563
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)