ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเอกสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43   | ค้นหาเอกสาร
แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
สัญญาการยืมเงิน
ใบเสนอราคาข้อ8(2)
รายงานผลการเสนอราคาข้อ8(2)
แบบขอซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างข้อ8(2)
ตรายางตรวจรับข้อ 8(1)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)