ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2566
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2566