ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2566
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มีนาคม 2566
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เมษายน 2566
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤษภาคม 2566
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)