ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมนักวิชาการพัสดุ คณะ สำนัก และกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลังของกองคลังฯ ครั้งที่ 1/2566