ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิย.55‏
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ส.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย.55