ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์ และสิทธิพิเศษ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
รายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไม่บังคับ) : ที่มา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ