ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2555   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. - ก.พ. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ม.ค. - ก.พ. แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน มี.ค. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน เม.ย. 55 แยกหมวดค่าใช้จ่าย
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)