ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค.55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มค.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กพ. 56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธค. 55
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พค.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มิ.ย.56
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ค.56
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)