ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบทดลอง GFMIS ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566   | ค้นหาเอกสาร
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2565 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2565 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2565 (รวมหน่วยงาน)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2565 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2565 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2565 (รวมหน่วยงาน)
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2565 (เงินงปม.)
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2565 (เงินรายได้ฯ)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (36 รายการ)