คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 256-
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2563
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)