ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค. 2559
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย. 2560
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค. 2560
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)