ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มีนาคม2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เมษายน 2565
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤษภาคม2565
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)