คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ปงม. 2563   | ค้นหาเอกสาร
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
หลักเกณฑ์วิธีการและการกำหนดกรอบตำแหน่งผู้บริหารปละผู้ปฏิบัติงาน