คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ UBUFMIS   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการเพิ่มครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัสดุ
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (UBUFMIS)