ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ UBUFMIS   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการเพิ่มครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัสดุ
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (UBUFMIS)