ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ▤ เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
⊹ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
⊹ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันทุจริตระดับหมาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นไตรมาสที่ 4