คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ▤ เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
⊹ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
⊹ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันทุจริตระดับหมาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นไตรมาสที่ 4