ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบทดลอง GFMIS ปี งบประมาณ พ.ศ. 2567   | ค้นหาเอกสาร
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2566 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2566 (เงินงบประมาณ)
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2566 (รวมหน่วยงาน)
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2566 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2566 (เงินงบประมาณ))
งบทดลอง GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2566 (รวมหน่วยงาน)
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2566 (เงินรายได้ฯ)
งบทดลอง GFMIS เดือน ธันวาคม 2566 (เงินงบประมาณ))
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (10 รายการ)