ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ   | ค้นหาเอกสาร
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของกองคลัง ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2