ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ต.ค.2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ย.2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธ.ค.2561
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ม.ค.2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.พ.2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มี.ค.2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เม.ย.2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พ.ค.2562
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)