ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมภายในกองคลัง   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2557
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)