ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
แบบใบขอซื้อ/ขอจ้าง พัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 60 (นอกระบบ)
รูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี (ไฟล์ .pdf)
รูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี (ไฟล์ MS Word)
แบบฟอร์มใบเบิก-จ่าย-วัสดุรวมศูนย์
แบบฟอร์มบัญชีคุมเบิก-จ่ายวัสดุรายบุคคล
แบบฟอร์มแจ้งแผนความต้องการวัสดุรายไตรมาส
แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (18 รายการ)