ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2554   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ส.ค. 54
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ เดือน ก.ย.54
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ ก.ย. 54 เพิ่มเติม เพื่อให้คณะ/สำนักตรวจสอบก่อนยกยอดไปปีงบประมาณ 55