คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มีนาคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เมษายน 2564