ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ตุลาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ธันวาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มกราคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน มีนาคม 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน เมษายน 2564
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน พฤษภาคม 2564
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)