คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอความเห็นชอบกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ควบคุมงาน กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา


โพสโดย นายบรรชา ไพอุปรี     โพสวันที่ 17 มีนาคม 2565 , 15:59:46     (อ่าน 103 ครั้ง)  
ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1