คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หนังสือเวียน ที่ ศธ 0529.3/ว 4128 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งเวียนรูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี


โพสโดย วิจิตรา วิรุฬหวิทยา     โพสวันที่ 11 ตุลาคม 2561 , 10:17:41     (อ่าน 1,129 ครั้ง)  


หนังสือเวียน ที่ ศธ 0529.3/ว 4128 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งเวียนรูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี
 
           ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/4001 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้รับอนุมัติรูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี โดยเริ่มใช้ในปี งปม.2561 เป็นต้นไป เพื่อให้คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ใช้รูปแบบตามเอกสารแนบ สำหรับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1