คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)


โพสโดย วิจิตรา วิรุฬหวิทยา     โพสวันที่ 29 เมษายน 2564 , 11:50:39     (อ่าน 594 ครั้ง)  


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2