ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการอถอดรหัส กฎหมายด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายด้านการพัสดุ ตามแผนปราบปรามและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564


โพสโดย นายบรรชา ไพอุปรี     โพสวันที่ 24 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 1,603 ครั้ง)  


โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหัส กฎหมาย ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนัยการเงินการคลัง ของรัฐ และกฎหมายด้านการพัสดุ ตามแผน ปราบปรามและป้องการทุจริต ม.อุบลราชธานี ปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบการจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องตามแผนงบประมาณรายจ่าย และแผนการปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการมีทั้งหมด 3 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 เป็นการบรรยายกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระยะที่ 2 เป็นการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและพัสดุ และการออกประกาศแนวปฏิบัติของเงินอุดหนุน

ระยะที่ 3 ให้ความรู้และซ้อมความเข้าใจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ซึ่งระยะที่ 1 บรรยายโดย

 

วิทยากรตัวคูณ ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1)

นายรัชชนนท์ แกะมา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังไฟล์แนบ : ไฟล์ 1