คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS


โพสโดย วิจิตรา วิรุฬหวิทยา     โพสวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:06:17     (อ่าน 705 ครั้ง)  


การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1