ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มติ ก.อ.ม. เกี่ยวกับข้าราชการ   | ค้นหาเอกสาร
การสอบแข่งขัน
การสอบคัดเลือก
การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การประเมินบุคคล การประเมินผลงาน การประเมินเลื่อนระดับ
การเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
การย้าย
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)