คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 1/2558

ครั้งที่ 2/2558

ครั้งที่ 3/2558

ครั้งที่ 4/2558 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 5/2558

ครั้งที่ 6/2558

ครั้งที่ 7/2558

ครั้งที่ 8/2558

ครั้งที่ 9/2558

ครั้งที่ 10/2558

ครั้งที่ 11/2558

ครั้งที่ 12/2558 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 13/2558

ครั้งที่ 14/2558

ครั้งที่ 15/2558 วาระพิเศษ