คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 2/2559 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 3/2559 

ครั้งที่ 4/2559 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 5/2559

ครั้งที่ 6/2559

ครั้งที่ 7/2559 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 8/2559 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 9/2559

ครั้งที่ 10/2559

ครั้งที่ 11/2559

ครั้งที่ 12/2559

ครั้งที่ 13/2559

ครั้งที่ 14/2559

ครั้งที่ 15/2559

ครั้งที่ 16/2559

ครั้งที่ 17/2559

ครั้งที่ 18/2559

ครั้งที่ 19/2559