ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ   | ค้นหาเอกสาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างภาพ
ช่างพิมพ์
ช่างศิลป์
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)