คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2554

รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 1/2554

ครั้งที่ 2/2554

ครั้งที่ 3/2554

ครั้งที่ 4/2554

ครั้งที่ 5/2554

ครั้งที่ 6/2554

ครั้งที่ 7/2554

ครั้งที่ 8/2554

ครั้งที่ 9/2554

ครั้งที่ 10/2554

ครั้งที่ 11/2554

ครั้งที่ 12/2554