คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2556

รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 1/2556

ครั้งที่ 2/2556

ครั้งที่ 3/2556

ครั้งที่ 4/2556

ครั้งที่ 5/2556

ครั้งที่ 6/2556

ครั้งที่ 7/2556

ครั้งที่ 8/2556

ครั้งที่ 9/2556

ครั้งที่ 10/2556

ครั้งที่ 11/2556

ครั้งที่ 12/2556