คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2553

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 1/2553

ครั้งที่ 2/2553

ครั้งที่ 3/2553 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 4/2553

ครั้งที่ 5/2553

ครั้งที่ 6/2553

ครั้งที่ 7/2553

ครั้งที่ 8/2553

ครั้งที่ 9/2553 วาระพิเศษ

ครั้งที่ 10/2553

ครั้งที่ 11/2553

ครั้งที่ 12/2553

ครั้งที่ 13/2553

ครั้งที่ 14/2553