คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2551

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 1/2551

ครั้งที่ 2/2551

ครั้งที่ 3/2551

ครั้งที่ 4/2551

ครั้งที่ 5/2551

ครั้งที่ 6/2551

ครั้งที่ 7/2551

ครั้งที่ 8/2551

ครั้งที่ 9/2551

ครั้งที่ 10/2551

ครั้งที่ 11/2551