ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายวิชาที่เปิดสอน ป.ตรี >>  เทอม 2/2566     เทอม 1/2566     เทอม 2/2565  

 

รางวัลประจำปีการศึกษา 2566

 

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

 

ห้องปฏิบัติการ และศูนย์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

ประกาศจากภาควิชา

  

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี >>  นักศึกษารหัส 65        นักศึกษารหัส 64       นักศึกษารหัส 63      

 

หลักสูตรที่เปิดสอน >>             

คู่มือนักศึกษา และสายการเรียน

 

สถิติการศึกษา การรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร และการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

กิจกรรม และรางวัลประจำปีการศึกษา 2565

เกียรติยศและรางวัล

 

ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา

 

ศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาวิศวกรรมโยธา


Banner