ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสภาวิชาชีพ

ข่าวกิจกรรม

รางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2565

การส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปี 2565

ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา

ศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาวิศวกรรมโยธา

กิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยชุมนุมโยธา ม.อุบล

    กิจกรรมติวน้อง วิชา Calculus ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ โดยพี่ๆจากภาคโยธา

ศูนย์รวม Link การศึกษา

ลงทะเบียนผ่านระบบ reg คลิกที่นี่

ห้องสมุด ม.อุบลฯ คลิกที่นี่ 

การ Download และติดตั้ง OFFICE 365 คลิกที่นี่

 งานทะเบียนนักศึกษา คลิกที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม

25 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
การแข่งขันโครงสร้างสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
26 สิงหาคม 2565
วันสุดท้ายในการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
2 กันยายน 2565 - 4 กันยายน 2565
โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น"
3 ตุลาคม 2565 - 14 ตุลาคม 2565
วันสอบปลายภาค


Banner