ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 12 เมษายน 2565 , 09:32:55     (อ่าน 345 ครั้ง)  


        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแก่นักศึกษาและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch