ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 90 ครั้ง)  


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร โดยมีประกาศตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566Search