นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      

 
00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

9 พฤษภาคม 2567
โครงการอบรม "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและตอบสนองความต้องการของประเทศ"

Card image cap

15 พ.ค. 2567 -
17 พ.ค. 2567

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 ภายใด้แนวคิด "Next-Gen Manufacturing: Green and Smart Solutions for the Future ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567