นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            " Ubon Ratchathani University "


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations" กันเกรา "
พรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" UBU Green University "
มหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัยสีเขียว

"มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

"Green University"

"มหาวิทยาลัยสีเขียว"

00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

25 มิถุนายน 2565 -
30 สิงหาคม 2565

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6/เทียบเท่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Card image cap

16 ส.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565