สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            

 
00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

16 พฤศจิกายน 2566 -
17 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566