ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

อัตราค่าบริการ คลิกที่นี่

 

การติดต่อขอเข้ารับบริการ

ผู้สนใจนำตัวอย่างทดสอบมาติดต่อขอรับบริการได้ที่อาคาร EN 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แผนที่