คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันอุบัติเหตุ

สัญญาการประกันภัยกลุ่ม (ประเภทประกันอุบัติเหตุ)

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กระบวนการลดอุบัติเหตุของนักศึกษา

การขอใช้รถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ