ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือนักศึกษา ป. ตรี   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564
ตารางคำนวณเกรดภาควิชา
คู่มือนักศึกษาหลักสูตร 2561 (สำหรับนักศึกษารหัส 61-65)
สายการเรียนหลักสูตร 2561 (สำหรับนักศึกษารหัส 61-65)
คู่มือนักศึกษาหลักสูตร 2566 (สำหรับนักศึกษารหัส 66 ขึ้นไป)
แผนการเรียนใหม่โยธาปี 2 รหัส 65