ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ BIG Clean...
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการใช้งานระบบลงลายมือชื่อเอกสารโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอ...
สำนัดคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ชาตกา...
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้บริการสถานที่ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพุทธ...
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพ ISO เพื่อการดำเนินงานสู่คว...


Banner