ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หอพักนักศึกษา

 

               หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หอพักส่วนกลาง) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หอพักตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองรับนักศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปี  หอพักนักศึกษา นอกจากเป็นสถานที่พักนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

ประเภทหอพัก

ชื่อหอพัก

จำนวนห้อง

หอพักปรับอากาศ ชาย ห้องน้ำในตัว ราชาวดี 4 126
หอพักปรับอากาศ หญิง ห้องน้ำในตัว ลีลาวดี 1 126
หอพักพัดลม หญิง ห้องน้ำในตัว ราชาวดี 3 126
ลีลาวดี 2 126
หอพักสวัสดิการ ห้องน้ำในตัว (รองรับนักเรียนโครงการ วมว.) ราชพฤกษ์ 1 58
หอพักสวัสดิการ(พัดลม) ชาย ห้องน้ำรวม ราชพฤกษ์ 2 75
หอพักสวัสดิการ(พัดลม) หญิง ห้องน้ำรวม ราชาวดี 1 75
ราชาวดี 2 75
  รวม 787

การดูแลนักศึกษาในหอพัก

1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก ดูแลนักศึกษาหอพักละ 1-2 คน ซึ่งจะมีการเรียกประชุมนักศึกษาในหอพัก ตรวจห้องพัก จัดกิจกรรมต่างๆ ในหอพัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาในหอพัก ดูแลนักศึกษา/ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย ไม่สบาย โดยการประสานงานสำนักงานหอพักนักศึกษา  พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือประสานงานรถฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล ฯลฯ
 
2. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพัก หอพักละ 2 คน (ผลัดกลางวัน, ผลัดกลางคืน) โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยชายประจำหอพักชาย และพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงประจำหอพักหญิง ตรวจตราทั้งภายในหอพักและบริเวณรอบอาคารที่รับผิดชอบ  ดูแลนักศึกษา/ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย ไม่สบาย โดยการประสานงานสำนักงานหอพักนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก หรือประสานงานรถฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล ฯลฯ
 
3. มีสำนักงานหอพักนักศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานเช่น คณะ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านประจำหอพัก ผู้ปกครอง เพื่อบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาหอพัก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก
 

การดูแลรักษาความสะอาด

มีแม่บ้านประจำหอพัก  หอพักละ 1-2 คน ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในหอพักและรอบหอพักที่รับผิดชอบ เป็นประจำทุกวัน เวลาปฏิบัติงาน 07.00-17.00 น. ส่วนภายในห้องพักนักศึกษาทำความสะอาดเอง
 
 

การบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา

1. บริการด้านไปรษณียภัณฑ์ เป็นจุดจ่ายไปรษณีย์ให้นักศึกษาหอพัก(เฉพาะไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ในส่วนของบริษัทเอกชนจะมีการติดต่อกับนักศึกษาโดยตรงเพื่อส่งของ) โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจะมาส่งพัสดุไปรษณีย์ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา สำหรับผู้รับที่จ่าหน้าระบุหอพักนักศึกษา ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่หอพักจะทำการบันทึกข้อมูลการรับไปรษณีย์เพื่อให้นักศึกษาเซ็นต์รับที่สำนักงานหอพักในวันเวลาราชการ  
2. บริการด้านแจ้งซ่อม โดยมีช่างประจำหอพักซ่อมแซมภายในหอพัก ปฏิบัติงานเวลา 08.30-16.30 น. ตามรายการที่นักศึกษาแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
(และมีการปฏิบัติงานนอกเวลากรณีมีรายการซ่อมแซมฉุกเฉิน เร่งด่วน ) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา

               ภายในห้องพัก  มีเตียงนอน  ฟูกที่นอน  โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บเสื้อผ้า  Internet ไร้สาย (ubu wifi) และห้องน้ำแบบแยกส่วน ได้แก่ ส่วนอาบ ส่วนห้องสุขา และส่วนแต่งตัว (ส่วนหอพักสวัสดิการห้องน้ำรวม จะใช้ห้องน้ำร่วมกันภายในชั้นหรือในหอพักที่พักอาศัย )
               ภายในหอพัก มีเครื่องทำน้ำเย็นทุกชั้น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน ส่วนกลางไว้บริการนักศึกษาในหอพัก
 

ระบบรักษาความปลอดภัย

1. มีกล้องวงจรปิดทุกหอพักและบริเวณโรงจอดรถ
2. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทุกหอพัก
3. มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าหอพักทุกหอพัก
4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริเวณโดยรอบหอพักนักศึกษา  มีร้านค้า  มินิมาร์ท ร้านซักรีด  อยู่ใกล้ศูนย์อาหาร ศูนย์กีฬา อาคารกิจกรรม  มีรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยให้บริการฟรี และรถโดยสารเส้นทาง ม.อุบลฯ-บขส.วิ่งผ่านทั้งวัน
 
                           
 
 
                           

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพัก