ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ (ยกเลิก)   | ค้นหาเอกสาร
แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ
แบบรับรองการเผยแพร่บทความทางวิชาการ
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม)
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้)
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ)