คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งานบุคคล   | ค้นหาเอกสาร
แจ้งส่งประเมินเมษา60
คำอธิบายสมรรถนหลัก
ข้อบังคับภาระงาน ฉ1
ข้อบังคับภาระงาน ฉ2
การกำหนดกิจกรรม
ประกาศหลักเกณฑ์การคิดค่ากลาง
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิณ
ผู้บริหาร-พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (40 รายการ)