คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

				ตารางรายวิชาถ่ายทอดสดการเรียนข้ามห้อง เพื่อเว้นระยะ มาตรการโควิด 19
วันจันทร์  
ลำดับที่ เวลา วิชา ห้องเรียน ห้องถ่ายทอด1 ห้องถ่ายทอด2  
1 08.00 - 10.00 กฎหมายควบคุมฝ่ายฯ Sec1 2214 2205 2207  
2 08.00 - 10.00 กฎหมายครอบครัว Sec1 2209 2110    
3 10.00 - 12.00 กฎหมายปกครองท้องถิ่น Sec1 2214 2205 2207  
4 10.00 - 12.00 กม เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ Sec1 2209 2110    
5 12.00 - 15.00 กม ละเมิด Sec1 2214 2201 2203  
6 12.00 - 15.00 กม แรงงาน Sec1 2209 2303    
7 15.00 - 16.00 กม ตัวแทน นายหน้า Sec1 2209 2303    
8 15.00 - 18.00 กฎหมายลุ้มน้ำโขง 2110 2201 2203  
9 15.0 - 18.00 กฎหมายคนต่างด้าว 2214 2205    
             
วันอังคาร  
ลำดับที่ เวลา วิชา ห้องเรียน ห้องถ่ายทอด1 ห้องถ่ายทอด2  
1 09.00 - 12.00 นิติกรรมสัญญา Sec1 2214 2303    
2 09.00 - 12.00 คลังสาธารณะ Sec1 2209 2203    
3 12.00 - 14.00 ปกครองท้องถิ่น Sec2 2303 2205    
4 12.00 - 15.00 แพ่งหลักทั่วไป Sec2 2209 2214    
5 15.00 - 18.00 คดีบุคคล Sec1 ย้ายห้องเรียน. 2305      
             
วันพุธ  
ลำดับที่ เวลา วิชา ห้องเรียน ห้องถ่ายทอด1 ห้องถ่ายทอด2  
1 09.00 - 12.00 กฎหมายแรงงาน Sec2 2214 2110    
2 09.00 - 12.00 นิติกรรมสัญญา Sec2 2209 2303    
3 12.00 - 14.00 กม ครอบครัว Sec2 2214 2110 201  
4 12.00 - 14.00 วิ อาญา2 Sec1 2303 2209    
5 15.00 - 18.00 วิ แพ่ง2 Sec1 2303 2110 2201  
6 15.00 - 18.00 กมสัญญาของรัฐ 2205 2203    
             
วันพฤหัสบดี  
ลำดับที่ เวลา วิชา ห้องเรียน ห้องถ่ายทอด1 ห้องถ่ายทอด2  
1 08.00 - 10.00 กม ตัวแทน นายหน้า Sec2 2209 2303    
2 09.00 - 12.00 วิ แพ่ง2 Sec2 2214 2110 2207  
3 09.00 - 12.00 กม กับการมีส่วนร่วม 2203 2201 2205  
4 10.00 - 12.00 กม เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ Sec3 2209 2303    
5 12.00 - 15.00  กม ละเมิด Sec3 2214 2203 2205  
6 12.00 - 15.00 คลังสาธารณะ Sec2 2209 2201 2207  
7 15.00 - 17.00 กม หุ้นส่วน Sec2 2209 2303    
             
             
             
วันศุกร์
ลำดับที่ เวลา วิชา ห้องเรียน ห้องถ่ายทอด1 ห้องถ่ายทอด2 ห้องถ่ายทอด3
1 08.00 - 10.00 กม ควบคุมฝ่ายฯ Sec2 2209 2201 2203 2205
2 08.00 - 11.00 กม แพ่งและพาณิชย์ (บริหาร) 2303 2110 2207  
3 10.00 - 12.00 วิ อาญา2 Sec2 2209 2203 2205  
4 12.00 - 14.00 กม ครอบครัว Sec3 2209 2303    
5 12.00 - 15.00 คดีบุคคล Sec2 2214 2203 2205  
6 14.00 - 16.00 กม ตัวแทน นายหน้า Sec3 2209 2303    


การนัดบรรยายพิเศษ 2 / 2563

 

 

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา1/2562
วัน/เวลา วิชา ห้องบรรยาย ผู้บรรยาย
       
       

 

LawMedias

แนะนำการเรียนรายวิชา โดยรุ่นพี่ นิติฯ

กฎหมายอาญา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้

กฎหมายมหาชน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายฯ

 


Banner