คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงาน กบบ. ปี พ.ศ. 2552

รายงานกรรมการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 1/2552

ครั้งที่ 2/2522

ครั้งที่ 3/2552

ครั้งที่ 4/2552

ครั้งที่ 5/2552

ครั้งที่ 6/2552

ครั้งที่ 7/2552

ครั้งที่ 8/2552

ครั้งที่ 9/2552

ครั้งที่ 10/2552